Nejste připojeni k internetu

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200

  • Vzdělávání
  • Otevřené pozice – 0

O společnosti

Obchodní akademie se nachází v blízkosti centra města Slaný. Slaný je historické město asi se 16 tisíci obyvateli, které leží přibližně 30 km severozápadně od hlavního města Prahy a jehož vznik spadá do konce 13. století. Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném je zřizovaná Středočeským krajem. Má více než stoletou tradici. Škola sídlí ve dvou budovách, které jsou stavebně propojeny spojovacím krčkem. Celkem je ve škole 26 učeben, v šesti třídách je interaktivní tabule a téměř ve všech ostatních třídách je k dispozici dataprojektor. Pro výuku informatických předmětů máme k dispozici tři klasické počítačové učebny s 18 pracovními místy, dvě učebny s 32 pracovními místy. Pro tělesnou výchovu využíváme tělocvičny v blízkém okolí, neboť ve škole máme pro sportovní aktivity jen malou posilovnu. Stravování poskytuje školní jídelna provozovaná městem Slaný v těsném sousedství. Během vyučování si mohou žáci zakoupit občerstvení ve školním bufetu nebo využít svačinový automat.

PRO UCHAZEČE O STUDIUM